Suuremad tööd

HeatConsult OÜ suuremad tööd on:

GAASIVARUSTUS

– Balticconnector gaasitorustiku projekt 
– tellija: Elering AS
– tehnilised andmed: pikkus ca 54 km, DN700, MOP 55 bar
– asukoht: Kiili vald, Saku vald, Saue vald, Keila vald, Keila linn, Paldiski linn
– teostamise aeg: 2012 – 2017

– LNG (veeldatud maagaas) ja CNG (surugaas) jaamade ja tanklate projektid
– tellija: Eesti Gaas AS, JetGas OÜ
– tehnilised andmed: LNG jaamade maht kuni 2000 m3
– asukoht: Tallinna linn, Jõelähtme vald, Paide vald, Paide linn, Võru linn, Valga linn, Narva linn, Pärnu linn, Tapa linn
– teostamise aeg: 2013 – 2017

– Karksi gaasimõõdujaama (GMJ) rekonstrueerimise projekt
– tellija: Elering Gaas AS
– asukoht: Karksi vald
– teostamise aeg: 2015


TÖÖSTUSLIK SOOJUSENERGEETIKA

- Väo-2 koostootmisjaama projekt
– tellija: Axis Technologies UAB (Lithuania), Biprojektas UAB (Lithuania)
– asukoht: Tallinn, Lasnamäe LO
– tehnilised andmed: koostootmisjaama võimsus - 21 MWel, 79 MWth
– teostamise aeg: 2015-2016

- Nestle vabriku uute tehaste küte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee-, kanalisatsiooni-, auru- ja kondensaadisüsteemide projekt
– tellija: OOO Sodis Stroy Rekon
– asukoht: Venemaa, Kalužskaja oblast, p. Vorsino
– teostamise aeg: 2013 – 2014

 

SOOJUSVARUSTUS

- Kohtla-Järve, Ahtme ja Jõhvi linnade kaugküttetorustike rekonstrueerimise projektid
– tellija: VKG Soojus AS
– tehnilised andmed: pikkus ca 25 km,  kuni DN400
– asukoht: Kohtla-Järve, Ahtme, Jõhvi
– teostamise aeg: 2015 – 2016

- Tallinnas Kopli piirkonna soojustorustike rekonstrueerimise tööprojektide koostamine
– tellija: Utilitas Tallinn AS
– tehnilised andmed: pikkus ca 3 km, kuni DN250
– asukoht: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa
– teostamise aeg: 2013–2014

-  Tallinnas Paepargi tn – Võidujooksu tn DN1200 soojustorustike asendamine eelisoleeritud DN800 torudega
– tellija: KE Infra AS
– tehnilised andmed: DN800
– asukoht: Tallinn, Lasnamäe linnaosa
– teostamise aeg: 2014 – 2015
 

HOONETE INSENERTEHNILISED VÕRGUD

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei (Stenbocki) maja ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi projekt
– tellija: Sirkel & Mall OÜ
– asukoht: Tallinn, Kesklinna linnaosa
– teostamise aeg: 2014–2015

- Kivimäe 32 korterelamute KVVK, gaasivarustus ning katlamaja
– tellija: Merko Ehitus Eesti AS
– asukoht: Tallinn, Nõmme linnaosa
– teostamise aeg: 2014–2015